Этибакыр Терексай

ZT-yılına 100.00 ton

etibakir

Zenginleştirme Tesisi

ZT-yılına 100.00 ton

Zenginleştirme tesisi, endüstriyel kullanıma uygun teknik olarak değerli ürünler elde etmek için katı minerallerin birincil işlenmesi için bir madencilik işletmesidir. Genellikle bir zenginleştirme tesisi, bir madencilik ve işleme tesisinin parçasıdır.

Çeşitli teknolojilerin (yüzdürme, manyetik ayırma ve diğerleri) yardımıyla, yararlı bileşenin içeriğinin besleme stokundakinden çok daha yüksek olduğu konsantrasyon tesislerinde çıkarılan cevherden konsantreler elde edilir.

Konsantrasyon tesisleri, demir dışı metal cevherlerini, demirli metal cevherlerini, metal olmayan mineralleri ve kömürü işler (zenginleştirir).

O andan günümüze kadar Eti Bakır Tereksay tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Böylece 2016 yılında eski yoğunlaştırma (flotasyon) tesisinin modernizasyonu için çalışmalar başladı. Kırıcı, değirmen vb. dahil olmak üzere yeni modern ekipman kuruldu. Fabrikadaki tüm süreç otomatik sistemleştirme ile gerçekleştirilmektedir. Yeni modernize edilmiş işleme tesisinin kapasitesi yılda 100 bin tondur.

Modernizasyonunun maliyeti yaklaşık 7 milyon ABD dolarıydı.

İşleme tesisinin modernizasyonu ve işletmeye alınmasının başlangıcından bu yana, 352 kişiye işyeriyle sağlandı ve bunların %96’sı yerel nüfustu.

Bugün, modernize edilmiş işleme tesisi başarılı bir şekilde çalışıyor ve altın-gümüş konsantresi üretmektedir.