Этибакыр Терексай

Sosyal sorumluluk

administrator
Социальная ответственность

Eti Bakyr Tereksay LLC’nin sosyal sorumluluğu hem şirket çalışanlarının hem de ailelerinin, yerel toplulukların ve toplumun yaşam standartlarının iyileştirilmesi için koşullar yaratarak, etik iş davranışına ve ekonominin gelişimine katkıda bulunmaya sürekli dikkat etmekten ibarettir:

Sosyal sorumluluk stratejisine ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı kalmanın, şirketin iş stratejisinin merkezinde yer alan ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunu sağlayacağına ve işimizin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacağına inanıyoruz.