Эти Бакыр Терексай

Тарыхыбыз

etibakir

ОсОО “Эти Бакыр Терексай”

«Эти Бакыр Терексай» ЖЧКсы — «Кыргызалтын» ААКынын (25% үлүшү) жана турциялык «Эти Бакыр» Компаниясынын (75% үлүшү) биргелешкен ишканасы.
Терексай кен жатагы  – Жалал-Абад облусунун Чаткал районунун Терексай посёлогунда жайгашкан, ѳлкѳнүн тоо кен ишканаларынын ичинен эң мурдагыларынан бири.
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин органында 2015-жылдын 15-октябрында каттоодон ѳткѳн.

Главная

27-ноябрда Компания бардыгы биригип келип Терексай жер казынасынын тобун түзгѳн  Жалал-Абад облусундагы Тереккан, Перевальное жана Терек алтындын жана сурьманын казынасын иштетүүгѳ сынактан жеңип алган.
Белгилүү Cengiz Holding конгомератынын курамына кирген Eti Bakir A.S ири түрк Компаниясы инвестор болуп чыккан.

Cengiz Holding концерн болуп саналат – бул энергетика, тоо кен иштетүү ѳнѳр-жайы, курулуш, туризм жана башка кѳптѳгѳн тармактарда алектенген компаниялардын финансылык-ѳнѳр-жай тобун түзѳт.
Ошол күндѳн ушул күнгѳ чейин “Эти Бакыр Терексай” Компаниясы ѳзүнѳ алган милдеттенмелердин бардыгын аткарып келе жатат. Алсак, 2016-жылы байытуучу (флотациондук) эски фабриканы модернизациялоо боюнча иштер башталган.
Байытуучу фабрика модернизацияланып баштаган жана пайдаланууга берилген учурдан тарта 352 адам иш менен камсыз болгон, алардын 96%ын жергиликтүү тургундар түзѳт.
Бүгүнкү күнү модернизацияланган байытуучу фабрика ийгиликтүү иштеп жатат жана алтын-күмүш камтыган концентратты ѳндүрѳт.

Алтын ылгоочу жаңы жана заманбап фабриканы куруу боюнча долбоорду ишке ашыруу үчүн «Эти Бакыр Терексай» ЖЧКсы, сынактын жыйынтыгы боюнча алган 4520 АЕ Лицензиясынын кендерин колдонуу укугуна бааны кошпогондо, Кыргыз Республикасынын экономикасына 100 000 000 АКШ долларынан ашык сумманы кошумча инвестирлѳѳнү пландап турат.
“Эти Бакыр Терексай” Компаниясынын  жетекчилигинин эң башкы мыкты эрежеси –  ѳз ишиңдин сапатын дайыма жакшыртып жана жогорулатып тур, бирок, аны менен бирге аны курчап тургандардын бардыгынын жашоосунун сапатын  жакшыртканды да унутпа.

Главное золотое правило руководства Компании “Эти Бакыр Терексай” это постоянно улучшай и повышай качество своей работы, при этом не забывай улучшать и качество жизни всех, кто ее окружает!