Эти Бакыр Терексай

Ден соолукту коргоо

etibakir

Ден соолукту коргоо

Ала-Бука районунун ишкерлери “Эти Бакыр Терексай” ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышты

«Персоналдын ден соолугун коргоону жана коопсуздугун башкаруу тутуму” ишкананын ишинин туруктуулугунун, өнүмдөрдүн зарыл сапатын камсыз кылуунун жана аны ийгиликтүү сатуунун маанилүү фактору болуп саналат.

«Эти Бакыр Терексай» компаниясында адистер менен иштөөгө өзгөчө көӊүл бурулат. Биринчи кезекте, ар бир кызматкердин кесиптик деӊгээлин тынымсыз жогорулатуу, жабдууларда иштөөнүн коопсуз ыкмаларын өздөштүрүү, технологиялык нускамалардын жана эмгекти коргоо боюнча нускамалардын талаптарын сактоо боюнча чоӊ иштер жүргүзүлөт.

Кызматкердин квалификациясы жана ар кандай иштерди аткаруудагы практикалык көндүмдөрү өндүрүштө кырсык болуш мүмкүндүгүн жокко чыгарууга кепилдик бербейт. Атүгүл жаӊы техникада иштегенине жана тосуучу жасалгалардын бар экенине карабай мындай кырсыктар четке кагылбайт, анткени айрым учурда адамдын жекече өзгөчөлүктөрү, анын психологиялык абалы, кесиптик деӊгээлинин төмөндүгү жана жумушту коопсуз аткаруу көндүмдөрүнүн жетишсиздиги буга себеп болот.

Ошондуктан ар бир жаӊы кызматкер, анын иш тажрыйбасына карабай, эмгекти коргоо боюнча окутуудан жана инструктаждан өтөт, анда анын кесибинин бардык кооптуу жактары түшүндүрүлөт. Айрыкча бул жогорулатылган кооптуулуктагы өндүрүштөргө тиешелүү, аларда жумуштар наряд-уруксат боюнча жүргүзүлөт жана мындай нарядды берүүгө укуктуу адамдардын тизмеси бекитилген. Мындай өндүрүштөрдүн кызматкерлери коопсуздук боюнча өзгөчө нускамаларды тереӊ окуп чыгууга жана ишкананын комиссиясына экзамен тапшырууга тийиш.

Бул багытта жүргүзүлүп жаткан иштер өндүрүштө окуялардын, авариялардын жана кырсыктардын алдын алууга көмөктөшөт, бардык кызматкерлерди эмгекти коргоо боюнча окутууга жана нускамалоого жардам берет, ар бир жумуш ордунда эмгекти коргоо боюнча нускамалардын талаптарын сактоого туруктуу көзөмөл жүргүзүлөт.

Кызматкерлер алдын ала медициналык кароодон (иликтөөдөн) милдеттүү түрдө өткөндөн кийин жумушка алынат. Кийин алар аныкталган тартипте мындай кароолордон (иликтөөлөрдөн) мезгил-мезгили менен өтүп турушат, бул кызматкерлердин ден соолугунун абалын дайыма көзөмөлдөөгө, кесиптик оорулардын белгилерин өз учурунда байкоого жана зарыл учурда башка жумушка которууга мүмкүндүк берет.