Эти Бакыр Терексай

БФ-жылына 100.000 тонна

etibakir

Байытуучу фабрика

БФ-жылына 100.000 тонна

Байытуучу фа́брика — ѳнѳр жайда колдонуу үчүн жарактуу болгон техникалык жактан баалуу ѳнүмдѳрдү алуу максатында катуу пайдалуу кендерди алгачкы кайра иштетүү үчүн тоо кен ишканасы. Байытуучу фабрика кѳп учурларда тоо кен-байытуучу комбинаттын курамына кирет.

Байытуучу фабрикаларда  казылып алынган кенден түрдүү технологиялардын жардамы менен (флотация, магниттик сепарация жана башка) концентрат алышат, ал концентраттын курамында пайдалуу компоненттер алгачкы чийки затка караганда кѳбүрѳѳк болот.

Байытуучу фабрикаларда түстүү металлдардын кендери, кара металлдардын кендери, металл эмес пайдалуу кендер жана кѳмүр кайра иштетилет (байытылат).

“Эти Бакыр Терексай” Компаниясы ошол күндѳн азыркы учурга чейин ѳзүнѳ алган бардык милдеттенмелерди аткарып келе жатат.

Алсак, 2016-жылы байытуучу (флотациондук) эски фабриканы модернизациялоо боюнча иш башталган. Заманбап жаңы жабдык, анын ичинде  майдалооч, тегирмен ж.б. орнотулган. Фабрикадагы бардык процесс автоматтык тутумдаштыруу жолу менен жүзѳгѳ ашырылат. Модернизацияланган байытуучу жаңы фабриканын кубаттуулугу жылына 100 миң тоннаны түзѳт.

Аны модернизациялоого чыгымдар 7 млн. АКШ долларын түзгѳн.

Байытуучу фабриканы модернизациялоо жана пайдаланууга киргизүү башталган учурдан бери 352 адам иш менен камсыз болгон, алардын 96%ы жергиликтүү калк болуп саналат.

Бүгүнкү күнү модернизацияланган байытуучу фабрика ийгиликтүү иштеп, алтын-күмүш камтыган концентратты чыгарып келе жатат.