Эти Бакыр Терексай

Персоналды башкаруу

etibakir

Персоналды башкаруу

Компания КРдын жарандарын максималдык түрдѳ ишке орноштурууну кепилдейт жана жергиликтүү тургундарды ишке жалдаганга аракеттенет. 700дѳн ашык жумушчу орун түзүлѳт деп болжолдонуп жатат.

Жергиликтүү тургундарга сунушталуучу позициялар тѳмѳнкүлѳрдү камтып турат: жетекчилер, мастерлер, техникалык кѳзѳмѳл боюнча инженерлер, жеңил жана жүк ташуучу унаалардын айдоочулары, бульдозерлердин жана экскаваторлордун операторлору, слесарлар, ширеткичтер, электриктер, ѳндүрүштүн аппаратчиктери, лаборанттар, айлана чѳйрѳнү коргоо жаатындагы кызматкерлер, ашпозчулар, вахталык поселоктун жумушчулары, кеңседе иштей турган ассистенттер, бухгалтерлер жана ар кандай инженерлер. Алынган кызматкерлерди кошумча окутуу Компания тарабынан каржыланат.

Кен жатагында иштеген Компаниянын бардык кызматкерлерине эмгектин жана эс алуунун коопсуз жана жайлуу шарттары түзүлүп берилет. Иш участогунда медициналык пункт ачылат.