Эти Бакыр Терексай
Image default
Рубрика "Подразделения компании"

Өндүрүштүк-техникалык бөлүм

Ар бир компания башкы кеңседен, өндүрүш аймагынан турган тирүү организм сыяктуу. «Эти Бакыр Терексай» ЖЧКсы эмнеден тураарын айтып, «Компаниянын бөлүмдөрү» деген рубриканы баштайлы деп жатабыз. Биринчиси – “Өндүрүштүк жана техникалык бөлүм”, бул бөлүм өндүрүш же курулуш тармагындагы абдан маанилүү сегмент болуп саналат.

Өндүрүштүк-техникалык бөлүм- бул компаниянын эң маанилүү бөлүмдөрүнүн бири, анткени объекттердин курулушунун ар бир этабында талап кылынган уруксаттардын, аткаруу документтеринин көпчүлүгү бул бөлүмдөн талданат жана түзүлөт.

«Эти Бакыр Терексай» ишканасынын өндүрүштүк-техникалык бөлүмүндө 10 кызматкер иштейт. Бөлүмдүн бардык кызматкерлери  жогорку билимдүү, жогорку квалификациялуу адистер. Бардык иштер Кыргыз Республикасынын курулуш тармагындагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык жүргүзүлүп, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик курулуш комитетинин көзөмөлүндө жүргүзүлөт.

Курулуш этаптары боюнча Өндүрүштүк-техникалык бөлүмдүн функциялары жана милдеттери

Курулуштун даярдоо этабы

Бөлүм кызматкерлери долбоор тууралуу алгачкы маалыматты изилдеп, долбоордук документтерди изилдеп чыгышат. Курулуш-монтаждоо иштерин жүргүзүү үчүн кабыл алуу жана уруксат алуу үчүн зарыл болгон документтердин пакетин даярдашат.

Объектти куруу этабы

Объектилерди курууда  өндүрүштүк-техникалык бөлүмү  Кыргыз Республикасында колдонуудагы стандарттарга жана эрежелерге ылайык милдеттүү документтердин тизмесин жүргүзөт жана түзөт, ошондой эле алардын аткарылышын подрядчылардан талап кылат; курулуштун ар бир этабын көзөмөлдөйт, аны ишке ашырууга кеткен чыгымдарга көз салат; бекитилген долбоорго ылайык иштердин аткарылышын контролдойт, курулуш бөлүгүндө иштин жүрүшүн аткаруу жана контролдойт, ишти өз убагында жүргүзүү, аткарылышынын сапатын көзөмөлдөйт.

Курулуштун акыркы этабы жана курулган объектисин ишке киргизүү

Иш аяктагандан кийин объект мамлекеттик архитектура-курулуш көзөмөлү органы тарабынан пайдаланууга кабыл алынууга тийиш, бул этапта бөлүм  кызматкерлери бардык зарыл документтерди берет. Объект пайдаланууга кабыл алынгандан кийин курулуш жана эксплуатациялоо бөлүмдөрүнүн ортосунда иш жүрө баштайт.

Ишканадагы өндүрүштүк-техникалык бөлүмдүн негизги милдеттери

-курулуш-монтаждоо иштеринин бардык этаптарында курулуш документтеринин талаптагыдай аткарылышын камсыз кылат.

– өндүрүштүн бардык тармактарында энергетикалык ресурстардын жана курулуш материалдарынын чыгымдалышынын ченемдерин жана максатка ылайыктуулугун контролдойт;

– иш планын макулдашат жана түзөт

– бүткөрүлгөн курулуш объектилерин ишке киргизүүнүн өз убагында болушун камсыз кылат

Бул жана башка бардык милдеттерди аткаруу жалпысынан ишкананын натыйжалуулугун жогорулатмакчы.

Өндүрүштүк-техникалык бөлүмӨндүрүштүк-техникалык бөлүмӨндүрүштүк-техникалык бөлүмӨндүрүштүк-техникалык бөлүмӨндүрүштүк-техникалык бөлүмӨндүрүштүк-техникалык бөлүмӨндүрүштүк-техникалык бөлүмӨндүрүштүк-техникалык бөлүм

Похожие новости

Бухгалтерия бөлүмү

etibakir

АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ 

etibakir

Геология бөлүмү

etibakir
%d bloggers like this: