Эти Бакыр Терексай

“Кыргызалтын” ААКы

etibakir
ОАО "Кыргызалтын"

“Кыргызалтын” ААКы

“Кыргызалтын” ачык акционердик коому – алтын кендерин өздөштүрүүгө адистешкен Кыргыз Республикасынын ири атамекендик ишканасы, 15-октябрь, 1992-жылы иштеп жаткан ишканалардын өндүрүшүн колдоо жана алтын казуу боюнча жаӊы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын кен казуу тармагынын ишканаларын бириктирүү максатында “Кыргызалтын” Мамлекеттик концерни болуп негизделген.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 23-июль, 1999-жылдагы № УП-175 “Кыргызалтын” Кыргыз мамлекеттик концернин кайра уюштуруу жөнүндө” Жарлыгына ылайык, ишмердигинин айкындуулугун камсыз кылуу жана башкаруу түзүлүшүн өркүндөтүү максатында “Кыргызалтын” мамлекеттик концерни “Кыргызалтын” акционердик коомуна өзгөртүп түзүү жолу менен кайра уюштурулган.

Азыркы мезгилде бул коом, биргелешкен долбоорлор боюнча өнөктөштөрү менен бирге, Кыргызстандын алтынынын 97%ын өндүрөт. Алтын казуунун үлүшүнө республиканын ИДПсынын 10%ына жакыны, өнөр жайлык өндүрүштүн 40%ы жана экспорттун 60%ы туура келет. Алтын өндүрүү боюнча Кыргыз Республикасы КМШ өлкөлөрүнүн ичинде үчүнчү орунду ээлейт.

Азыркы күндө “Кыргызалтын” ААКы акционер, катышуучу болуп саналат жана «Центерра Голд Инк» (акциялардын 32,96%ы); “Алтынкен” ЖЧКсы (уставдык капиталдын өлчөмүнүн 40%ы) жана «Эти Бакыр Терексай» ЖЧКсы (уставдык капиталдын өлчөмүнүн 25%ы) сыяктуу чет өлкөлүк компанияларда ээлик үлүштөрүнө ээ.