Эти Бакыр Терексай

Эмгекти Коргоо жана коопсуздук техникасы

etibakir

Жумушчулардын коопсуздугу артыкчылыктуу (“Эти Бакыр Терексайдын” эмгекти коргоо аймагындагы саясаты

Ар бир кызматкерди коргоо – “Эти Бакыр Терексай” компаниясынын артыкчылыктуу багыты. Бул максатта компанияда техникалык коопсуздук жана эмгекти коргоо бөлүмү иштейт. Кенде иштөөгө киришерден мурда ар бир кызматкер эмгекти коргоо боюнча үч күндүк семинардан өтөт жана кооптуу тилкелерде коопсуздук техникасын сактоо боюнча эрежелерди тереӊ үйрөнөт.

“Коопсуз аткарууга мүмкүн эмес болгончолук шашылыш же маанилүү жумуш болбойт”.

«Эти Бакыр Терексай» компаниясынын эмгекти коргоо, өнөр жайлык коопсуздук жана курчап турган чөйрөнү коргоо аймагындагы саясаты төмөнкү принциптерге негизделген:

Бардык аварияларды жана кырсыктарды болтурбай коюуга болот;

Эгер коопсуз аткарылышы мүмкүн эмес болсо, эч кандай жумуш башталбоого тийиш;

Өндүрүш коопсуздугун камсыз кылуу – башкаруунун бардык деӊгээлдериндеги жетекчилердин тикелей жоопкерчилиги.

Өндүрүш коопсуздугунун талаптарын аткаруу – бардык кызматкерлердин жоопкерчилиги.

Семинар аяктагандан кийин ар бир кызматкер коопсуздук техникасынын эрежелерин билүү боюнча тест тапшырат.

Эсиӊиздерде болсун! Ишенимдүү коопсуздук – кокусунан келбейт. Кандайдыр-бир ишти баштаардан мурун бир аз убакыт сарптап, тобокелдиктерди жана кооптуулуктарды баалаӊыз, зарыл чараларды көрүӊүз да, ишке өзүӊүздү коркунучка дуушар кылбай киришиӊиз.

Эмгекти Коргоо жана коопсуздук техникасыЭмгекти Коргоо жана коопсуздук техникасы