Эти Бакыр Терексай

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

etibakir

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

(10-11-апрель, 2021-жыл)

31.03.2021-жылдагы № 7 буйрукту аткаруу максатында 10-апрелде 11:00дө компаниянын конференц-залында жумушчу топтун отуруму башкы директор Veli Doktereнин жана Чүй Экологиялык Лабораториясынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен болуп өттү. Жумушчу топтун курамында төмөнкүлөр катышты:

  • Курманбеков Жуманалы Курманбекович
  • Тойчиев Мелис Сыдыкович
  • Каныбеков Нурлан Каныбекович.

Башкы директор Veli Doktere экологиялык мониторингди өткөрүүдөгү милдет жөнүндө айтып берди. Чүй Экологиялык Лабораториясынын өкүлү суунун, абанын, чуунун, чаӊдын жана радиациялык фондун сынамдары кандай алына турганын айтты.

Өкүлдөр тараптан көптөгөн суроолор берилди, аларга жооптор берилди жана мындан аркы өз ара кызматташтык боюнча пландар боолголонду.

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту. Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Отурумдан кийин жумушчу топ экологиялык мониторинг үчүн сынамдарды алуу боюнча иштерге киришти.

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Чүй Экологиялык Лабораториясынын өкүлү сынамдарды андан аркы анализ үчүн алуу б боюнча жумуштар жөнүндө айтып берүүдө.

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Жумушчу топтун мүчөлөрү – жергиликтүү кеӊештин депутаттары анализ жүргүзүүнү кунт коюп иликтеп жатышат

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Андан ары анализ жүргүзүү үчүн суунун сынамдарын алуу процесси жүрүүдө.

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Кийинчерээк калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн жумушчу топтун мүчөлөрү сынам алуунун бардык процесстерин сүрөткө тартып жатышат.

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Терексай айылынын Маданият үйүнүн жанында сынам алуу процесси жүрүүдө.

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Мырзабаев айылында жергиликтүү жашоочулар да ишке катышты. Көптөгөн суроолор жана сунуштар берилди. Жашоочулардан чаӊ жана чуу боюнча көп терс пикирлер айтылды.

Жашоочулардын терс пикирлерин жоюу боюнча сунуштар:

  • Асфальттын чаӊдашы боюнча, асфальтка жөн гана суу чачпастан, аны гидрант менен жууганды сунуш кылам
  • Карьер тараптан келген чуу боюнча, чууну сиӊирүүчү калкандарды орнотууну сунуш кылам.
  • Карьер тараптан келген чаӊ боюнча, Бозумчакта жасалгандай – чаӊды сугаруучу замбиректерди орнотууну сунуш кылам.

Ушул иш-чараларды аткарган учурда жашоочулар тараптан терс пикирлер болбойт.

Мониторингдин алдын ала отчёту, 2-бөлүк.

11-апрелде экологиялык мониторинг үчүн сынамдарды алуу боюнча жумуштар улантылды.

Суу боюнча:

Суунун сынамдарын алууда алдын ала ылайлуулук боюнча төмөнкүдөй корутундуларды чыгарууга болот:

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Калктуу пункттардан жогору жерлерде сынам алуу суунун ылайлуулугу 2 FTU экенин көрсөттү.

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Бул сүрөттөн дарыяга көпүрөнүн курулушу дарыяны булгабаганын көрүп турабыз.

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Мал короолор дарыяны бойлой жайгашкан.

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Терексай айылынан чыга бериште калктуу пунктта суунун ылайлуулугун өлчөөдө 24 FTU көрсөткүчү алынды

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Касан дарыясынын Терексай дарыясына куяр алдындагы суусун өлчөө учурунда ылайлуулук 92 FTUну көрсөттү.

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

Ынтымак айылынан чыга бериште суунун ылайлуулугун өлчөөдө 94 FTUну көрсөттү.

Бул көрсөткүчтөрдөн алдын ала, лабораториянын натыйжалары алынганга чейин, биздин компаниябыз трассаны бойлой аккан дарыяга терс таасир тийгизбегени жөнүндө тыянак чыгарууга болот.

Дагы бир сунуш, мындан ары калк үчүн социалдык пакетти пландоодо калк үчүн таза суу темасын камтуу керек. Суу топтомо куруп, сууну калктуу пункттарга кубур түтүк менен жеткирүү керек. Бул иш-чаранын чыгымдары көп эмес, анткени суу төмөн жакка өз агымы менен кетет.

Башка көрсөткүчтөр боюнча лабораториялык изилдөөлөрдүн натыйжаларын алгандан кийин анализ жүргүзөбүз.

Отчётту түзгөн Аманбаев Увасип – Курчап турган чөйрөгө таасирди баалоо (КЧТБ) мониторингинин башчысы