Эти Бакыр Терексай

Кайрымдуулук

etibakir

Кайрымдуулук

Благотворительность

Компания жергиликтүү ѳз алдынча башкарууга, поселоктун тургундарына, ошондой эле райондук жана облустук администрацитяга  ар тараптан кошумча жардам кѳрсѳтүп келет.

Мындай жардам, мисалы, тѳмѳнкүлѳргѳ кѳрсѳтүлѳт: түрдүү спорттук, кѳңүл ачуучу жана башка социалдык иш-чараларды ѳткѳрүүгѳ, ошондой эле ооруканаларды, мектептерди ж.б.лардын оңоп-түзѳѳсүн жүзѳгѳ ашыруу үчүн.

Социалдык жардам кѳрсѳтүү бѳлүгүндѳ «Эти Бакыр Терексай» ЖЧКсы социалдык пакет жѳнүндѳ келишимдин алкагында Терексай айыл аймагына бир жылга 15 000 000 сом ѳлчѳмүндѳгү сумманы ѳз учурунда жана толук ѳлчѳмдѳ тѳлѳп турат. Ал эми АЫФны ишке бергенден кийин социалдык пакеттин суммасы бир жылга 20 000 000 сомго чейин жогорулайт.

Андан тышкары, «Эти Бакыр Терексай» ЖЧКсы социалдык пакетке кошумча катары жергиликтүү ѳз алдынча башкарууга, тургундарга, ошондой эле Чаткал, Алабука райондоруна жылына 3 000 000 сомдон ашык суммадагы ар кандай жардамдарды кѳрсѳтүп турат.

2019-жылдын биринчи жарым жылдыгында эле Компания тарабынан 9 млн. сомго жакын  суммасында жардам кѳрсѳтүлгѳн, анын ичинен 4 млн. сому Терексай поселогундагы мечитти жана  милиция пунктунун имаратын курууга жиберилген.

Ошондой эле, ар жыл сайын, мусулмандардын ыйык Орозо айтын майрамдоого карата Компания  поселоктун тургундарына тамак-аштар салынган толтура  баштыктар аркылуу  болжол менен 3 млн. сом суммасындагы жардамды таратат.

Поселоктордун ортосундагы аралыкты эске алсак, компания тарабынан жергиликтүү тургундар үчүн Терексай айыл аймагынын ичинде Компаниянын автобусунда бекер жүрүү уюштурулган, бул болсо балдардын мектепке барчу жолун бир топ жеңилдетти .

Аны менен бирге, Компания жергиликтүү калкты социалдык программалар менен колдоонун маанилүүлүгүн түшүнѳт жана жергиликтүү калкка жана жергиликтүү органдарга ѳтѳ зарыл кѳйгѳйлѳрдү жана ѳтүнүчтѳрдү чечүүдѳ дайыма кол сунуп турганга аракет кылат.

Тургундардын абалын түшүнгѳндүктѳн улам Компания 2016-2019-жылдары болжол менен 19 млн. сом суммасына кошумча финансылык жардам кѳрсѳткѳн.