Эти Бакыр Терексай

Башкы кеңсе

etibakir

Башкы кеңсе

Контакты

Жалал-Абад облусу,Чаткал району,Терексай айылы

тел: 0312 29 37 06

факс: 0312 29 37 05

Email: tereksay.ofis@etibakir.com.tr