Эти Бакыр Терексай
Image default
Рубрика "Подразделения компании"

АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ 

Бир дагы чоң компания административдик-чарбалык бөлүмсүз иштей албайт.  Административдик-чарба бөлүмү компаниянын кызматкерлеринин, бөлүмдөрүнүн жана кызматтарынын иштөөсү үчүн шарттарды камсыз кылып берет.

Бөлүмдүн жалпы функцияларынын ичинен негизги милдеттери катары буларды белгилеп кетүүгө болот:

– ишкана кызматкерлери үчүн ыңгайлуу эмгек шарттарын түзүү

-чарбалык кызмат көрсөтүү

– ишкананын имараттарын жана ички жайларды талаптагыдай абалда кармоо

“Эти Бакыр Терексай” ишканасынын административдик-чарба бөлүмүндө жалпы 117 адам иштейт. Алардын 3 ү Түркиянын, калган 114 ү  болсо Кыргызстандын жарандары.

Административдик-чарба бөлүмү эмне иштерди кылышат?

-Кызматкерлерди тамак-аш менен камсыздоо (Арчасуу аймагында ишкананын башкы ашканасы кездешкен,ал жактан  күн сайын тамак жасалып Ак-Терек,Тереккан учаскаларына жеткирилет. Перевальное участогунун өзүнчө ашканасы бар. Күн сайын 1200-1300 кишиге кыргыз жана түрк ашканасынын тамактар жасалып,болжол менен түшкү жана кечки тамктарды кошкондо 4000 порция тамак жасалат)

-Тазалоо иштерин жүргүзүү (Ишкананын бардык объекттеринде ички жана тышкы тазалыкты камсыз кылуу маанилүү ролду ойнойт. Ак-Терек (жетекчилик жана Туркия жарандары),Бузук (башка региондордон келген кыматкерлер), Арча-Суу жана АБК участкаларында (подрядчиктер)   жатаканалар жайгашкан,жалпы 254 орунду жатаканаларда күн сайын тазалык иштери жүргүзүлүп турат.

-Кызматкерлерди транспорт менен каржылоо ( Ишканада иштеген жергиликтүү тургундардын барып келүүсү үчүн атайын автоунаалар уюштурулган,алар жергиликтүү кызматкерлерди атайын түзүлгөн график боюнча айыл ичинен иш жерине-иш жеринен айыл ичине каттап турат. Жеке эле кызматкерлер гана эмес айыл тургундары үчүн да каржыланган автобус да бар. Транспорттун колдонгон май чыгымдары ж.б контроль иштери административдик-чарба бөлүмүнүн жоопкерчилигинде)

-Түрк ж.б улуттагы кызматкерлердин виза,иш уруксааттарын контролдоо,аларды алып келүү,жөнөтүү иштери да административдик-чарба бөлүмүнө таандык. Ошондой эле кызматкерлердин Терек-Сай-Бишкек-Терек-Сай каттамдары боюнча жүргүзүлон иш сапарларында транспорт менен камыздоо да бул бөлүмдүн жоопкерчилигинде)

-сантехникалык жабдууларды оңдо түзөө жана ишкананын имараты жайгашкан аймакты, ошондой эле ага чектеш аймактарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин уюштуруу.

Административдик-чарбалык бөлүмдүн адистеринин ишмердүүлүгүндөгү негизги милдет – ишкананын кызматкерлери үчүн аларга коюлган өндүрүштүк тапшырмаларды оңой чече ала тургандай ыңгайлуу шарттарды түзүү. Ал эми бул болсо эмгектин сапатын жакшыртууга жана ишкананын материалдык пайдасын жогорулатууга жардам берет.

АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ АДМИНИСТРАТИВДИК-ЧАРБА БӨЛҮМҮ 

Похожие новости

Геология бөлүмү

etibakir

Ден соолук борбору

etibakir

Борбордук кампа бөлүмү

etibakir
%d bloggers like this: